Gönül bilmez misin ol şîvesâzı

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar