Gönül bezm-i harâb-âbâd-ı gamdır

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar