Gönül âdâb-ı bezm-i işreti fağfurdan görmüş

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar