Gönlümü hicrâna yaktı âh o meh-veş n'eyleyim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar