Gönlümü cezb eyleyen hep çeşm-i sehhârın senin

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar