Gevher gibi rîzân olayım böyle gerektir bu

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar