Gerdana nakş-ı bûse-i gülgûn yapıştırır

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar