Gel vücûdun perdesin kaldır cemâl-i yâri gör

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar