Gel şâh-ı cihânım gidelim gülşene biz de

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar