Gelsin o perî kalb-i pür-efganımı görsün

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar