Gelse o şûh meclise nâz ü tegafül eylese

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Gelse o şûh meclise nâz ü tegafül eylese
  • Bestekar: Hâfız Post
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Rast
  • Form: Yürük Semai
  • Usul: Yürük Semâî

Gufte

Yorumlar