Gel gör ki hazan rûhuma hicrânını sardı

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar