Gel bezme bir şeb ey nâzenînim olalım hem-dem

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar