Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar