Geçiyor ömr-i hazîn sâdece cânâdiyerek

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar