Gamzen ne kadar olsa niyâz etmeğe bâis

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Gamzen ne kadar olsa niyâz etmeğe bâis
  • Bestekar: Hâşim Bey
  • Guftekar: Nef'î
  • Makam: Revnâknümâ
  • Form: Yürük Semai
  • Usul: Yürük Semâî

Gufte

Yorumlar