Gamzen ne dem ki tiğ çeküp hun-feşân olur

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar