Gam-dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar