Gâh ümîd-i vuslat eylersin gönül

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar