Gâh anıp gamzen senin feryâd ü efgan eylerim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar