Andelîb-i bağ-ı hicrân olmuşam yâ Rabbenâ

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar