Firâk-ı yâr ile dünyâ gözümde zindandır

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar