Firâkınla cihandan rıhletim bir âha kalmıştır

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar