Firâkından ciğer yandı eyâ dilber kebab-âsâ

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar