Feryâdımız ol yâre de ağyâre de kalmaz

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar