Fasl-ı nevrûzu küşâde etti üstâd-ı şehir

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar