Fâriğ olmam meşreb-i rindâneden

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Fariğ olmam meşreb-i rindâneden Yüz çevirmem nâfile peymâneden Bezmedikçe hâlet-i mestâneden Çıkmam Allah, etmesin meyhâneden Hem-dem oldukça müheyyâ ney rebâb Gam yemem âlem bile olsa harâb Olmadan şartımca sermest-i şarâb Çıkmam Allah, etmesin meyhâneden

Yorumlar