Ezelden âşînanım ben ezelden hem-zebânımsın

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar