Eyliyor dâim beni ezvâk-ı hüznüm neş'eyâb

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar