Eyleme hiddet bakarsam sîne-i semen-ber'e

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar