Eyâ şâhenşeh-i taht-ı hümâyun zîb-i Osmânî

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Eyâ şâhenşeh-i taht-ı hümâyun zîb-i Osmânî
  • Bestekar: Dellalzâde
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Acem Aşîrân
  • Form: Ağır Semai
  • Usul: Ağır Aksak Semâî

Gufte

Yorumlar