Eyâ şâhenşeh-i âlem-mürüvvet merhametkârım

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar