Ey veliyyü'n-nîmet-i âlem keremkân-ı cihan

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar