Ey vekil-i Fahr-i âlem Pâdişâh-ı kâm-rân

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar