Ey şûh-i cihan sevdi seni can

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar