Ey şûh aceb ki derd-i nihânı bilir misin

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar