Ey şehenşâh-ı melek-haslet ruhun pür-tâb-ı nur

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar