Ey şeh-i devrân-ı gerdûn-âstân

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Ey şeh-i devrân-ı gerdûn-âstân
  • Bestekar: Hâşim Bey
  • Guftekar: Rızâ
  • Makam: Tarz-ı Nevin
  • Form: Şarkı
  • Usul: Şarkı Devr-i Revânı

Gufte

Yorumlar