Ey sünbülî siyeh ber semen.(Sünbülî sünbülî ... siyeh..)

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar