Ey nûr-i mînû ey çeşm-i âhû

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Ey nûr-i mînû ey çeşm-i âhû
  • Bestekar: Nûman Ağa
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Rast
  • Form: Şarkı
  • Usul: Yürük Semâî

Gufte

Yorumlar