Ey nev-bahâr-ı hüsn ü ân

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar