Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar