Ey gül-i yektâ-yı gülzâr-ı ümid

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar