Ey gonce-i zîbâ-yı gülistân-ı tarâvet

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar