Ey gonce cemâlin gül-i handana berâber

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar