Amâde iken bâde ile dopdolu bir câm

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar