Ey dil heves-i vuslat-ı cânân sana düşmez

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar