Al udu güzel nağme-i dil-sûzunu dinlet

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar