Ey bağ-ı edeb gel bezme bu şeb

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar