Açıldı sahn-ı gülşen çeng ü çegânelerde

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar